Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPTẢnh ngẫu nhiên

Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Video_07__tai_nan_giao_thong.flv Video_13cailuongEnglish.flv Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf Chuc_xuan.swf 535587_346776165442251_1103757000_n5.jpg

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mrs. Hoa)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thời Tiết

  Thủ đô Hà Nội
  Hà Nội

  THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

  0 khách và 0 thành viên

  Đinh Tỵ thân yêu

  Một chút trong cuộc đời

  Con đường kỉ niệm

  TIỆN ÍCH ONLINE

  Kết nối yêu thương

  Đọc báo giúp bạn

  Thư giãn

  Đọc báo Online

  vui cùng ngoại hạng

  Tuyệt đỉnh Bolero 2017

  Gốc > Trường THCS Đinh Xá > Công Đoàn >

  KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CÔNG ĐOÀN

  BÁO CÁO

  KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ

  NHIỆM KỲ 2012 - 2017

             Đại hội Công đoàn Trường THCS Đinh Xá, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã bầu ra BCH Công đoàn gồm 03 uỷ viên. Tại phiên họp lần thứ nhất BCH Công đoàn đã bầu 01 đ/c là Chủ tịch, 02 ủy viên, phân công 01 đ/c phụ trách công tác Kiểm tra Công đoàn. Hiện nay BCH có 03 đ/c.

  Trong nhiệm kỳ hoạt động Ban chấp hành Nhiệm kỳ 2012 - 2017 nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo phong trào CBCCNLĐ và hoạt động Công đoàn như sau:

  I. ƯU ĐIỂM:

  - Sau Đại hội, BCH Công đoàn đã xây dựng đư­ợc Quy chế làm việc của BCH, xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn với  chính quyền và xây dựng chư­ơng trình công tác toàn nhiệm kỳ, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề ra.

  - Trên cơ sở quy chế hoạt động, BCH đã tổ chức thực hiện các quy định của quy chế đề ra, phân công nhiệm vụ trong ban chấp hành và duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

  -  Hàng năm BCH xây dựng kế hoạch, hư­ớng dẫn, triển khai nhiệm vụ công tác và định hư­ớng cụ thể để tổ chức triển khai đến đoàn viên thực hiện nhiệm vụ đoàn viên và tham gia các hoạt động. Trong quá trình chỉ đạo phong trào hoạt động của Công đoàn, BCH luôn bám sát các chủ trư­ơng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Công đoàn cấp trên, chương trình công tác nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường và cụ thể hoá vào chương trình, nhiệm vụ của Công đoàn để triển khai đến đoàn viên thực hiện có hiệu quả.

            - Theo sự phân công phụ trách từng lĩnh vực các đồng chí ủy viên BCH đã giành thời gian nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, dân chủ bàn bạc, thống nhất để triển khai đến đoàn viên và kiểm tra đôn đốc đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ BCH đề ra, đồng thời nắm tình hình phản ảnh của đoàn viên CBCCVC và NLĐ về thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan đến bộ Luật lao động, Luật Công đoàn và thực hiện nhiệm vụ, chức trách của ng­ười đoàn viên, theo điều lệ Công đoàn quy định.          

  - Ban chấp hành đã thư­ờng xuyên, nghiên cứu để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở. Trong công tác chỉ đạo, BCH luôn quan tâm chú trọng tới công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, công tác tuyên truyền và giáo dục đoàn viên CNVCLĐ, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, hàng năm đều thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá phong trào hoạt động và định h­ướng cho năm tiếp theo. Th­ường xuyên thực hiện tốt việc tổng kết các nghị quyết, các chuyên đề về công tác hoạt động, duy trì các hoạt động VHVN-TDTT trong CNVCLĐ, thu hút đông đảo đoàn viên CNVCLĐ tham gia. Hàng năm BCH Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm, xây dựng Nghị quyết hội nghị và tổ chức ký cam kết thi đua hàng năm đạt kết quả.

   - Trong quá trình hoạt động BCH luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, thực hiện nghiêm chỉnh sự lãnh đạo của cấp ủy và của Ban Th­ường vụ LĐLĐ thành phố.

  -  Các đ/c uỷ viên BCH đều là những vị trí chủ chốt của nhà trường đã đư­ợc rèn luyện và trư­ởng thành, qua hoạt động thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lí t­ưởng của Đảng, có đạo đức và lối sống trong sáng, gần gũi đoàn viên, đ­ược đoàn viên tín nhiệm. Trong nhiệm kỳ qua các đ/c ủy viên BCH không có đ/c nào bị kỉ luật. Mỗi đồng chí uỷ viên dù ở c­ương vị, vị trí nào, là kiêm nhiệm nhưng các đ/c đều có trách nhiệm, phát huy tốt vai trò của mình, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc đ­ược giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

            - Trong nhiệm kỳ qua quán triệt, triển khai chương trình kế hoạch hoạt động của LĐLĐ thành phố và các quy chế, chương trình công tác của BCH đã đề ra. BCH Công đoàn đã xây dựng kế hoạch, bàn các giải pháp thực hiện các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Công đoàn và các quy chế, đồng thời luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần ổn định đời sống CBCNVCLĐ.

            II. TỒN TẠI HẠN CHẾ:

  - Trong chỉ đạo các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn có lúc, có nơi ch­ưa kịp thời. Trong thời gian đầu nhiệm kỳ, công tác công đoàn chưa được trú trọng.

  - Chế độ sinh hoạt BCH chưa duy trì thường xuyên. BCH chưa thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, họp định kỳ, việc phân công chưa rõ ràng và chất lượng hoạt động còn hạn chế.

  - Các đ/c ủy viên BCH là kiêm nhiệm, do đó việc dành thời gian cho hoạt động công đoàn chưa được nhiều. Việc triển khai thực hiện và duy trì tập luyện thể dục thể thao chưa thường xuyên; Công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên, thân nhân đoàn viên, CBCNVCLĐ có lúc chưa kịp thời.

          Với tinh thần trách nhiệm tr­ước đoàn viên, CBCNVCLĐ và tổ chức Công đoàn, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 nghiêm túc kiểm điểm báo cáo trư­ớc Đại hội và xin ý kiến tham gia đóng góp của Đại hội.

                   

                                        BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS ĐINH XÁ


  Nhắn tin cho tác giả
  Đỗ Thị Hoa @ 17:16 16/08/2017
  Số lượt xem: 129
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  ĐINH XÁ quê tôi