Con ra đời một chiều nắng hạ
Gió nồm nam xào xạc ngọn tre làng
Cái nắng nồng nàn với gió lào sang

Con của mẹ dỗi hờn khóc nhiều lắm

Hơn ... mươi lần phượng về đỏ thắm
Con mẹ giờ 'lớn' lắm mẹ ơi
Cũng ...
Để được nghe những lời xưa mẹ kể...
   ...   ...  ...
(...Anh)
MẸ CHO CON.
Đếm hạnh phúc
Tuổi đời trôi...
Lời ru à ơi

http://cuongdequynhon.files.wordpress.com/2009/10/lulut.jpg
http://files.myopera.com/giolao_as/blog/que2.jpg1.jpghttp://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/04/post41-thumb.jpg