Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPTẢnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mrs. Hoa)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thời Tiết

  Thủ đô Hà Nội
  Hà Nội

  THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

  2 khách và 1 thành viên
 • luân y huyền
 • Đinh Tỵ thân yêu

  Một chút trong cuộc đời

  Con đường kỉ niệm

  TIỆN ÍCH ONLINE

  Kết nối yêu thương

  Đọc báo giúp bạn

  Thư giãn

  Đọc báo Online

  vui cùng ngoại hạng

  Vu lan nhớ MẸ

  Hội thảo Tiết 22 Kiểm tra

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trần Hương Giang
  Người gửi: Đỗ Thị Hoa (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:09' 24-11-2009
  Dung lượng: 307.0 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  TiÕt 22 : KiÓm tra 45 phót (ch­¬ng I )
  I/ Môc tiªu
  - KiÓm tra viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh trong ch­¬ng I.
  -RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n c¸c phÐp tÝnh ( +; - ; x ;:; luü thõa…,) c¸c sè h÷u tØ
  vµ c¸ch tr×nh bµy c¸c bµi to¸n.
  - Qua ®ã gi¸o viªn ®iÒu chØnh c¸ch d¹y cho phï hîp.
  - Tõ ®ã häc sinh tù ®¸nh gi¸ ®­îc n¨ng lùc b¶n th©n.
  II/ ChuÈn bÞ:
  GV: ChuÈn bÞ ®Ò kiÓm tra phï hîp,chu ®¸o.
  HS : Lµm tèt c¸c bµi tËp ®­îc giao vµ «n tËp kü ch­¬ng I .

  III. Cấu trúc đề kiểm tra.
  Nội dung đề kiểm tra được cấu trúc cân đối giữa các mạch kiến thức:
  - Các phép tính trong Q : khoảng 6đ
  - Tính chất của tỉ lệ thức ( giải bài toán ): khoảng 3đ
  - Tìm x: ( trong đó có dấu GTTĐ ): khoảng 2đ
  - So sánh ( các phép tính trong luỹ thừa) khoảng 1đ
  Tỉ lệ câu trắc nghiệm và câu tự luận trong đề kiểm tra:
  + Số câu tự luận( kĩ năng tính toán và giải toán): 9đ
  + Số câu trắc nghiệm khách quan: 1đ
  IV. Mức độ kiểm tra.
  - Phần nhận biết và thông hiểu chiếm khoảng 6đ.
  Phần vận dụng khoảng 4đ.
  Trong đề có câu hỏi kiểm tra phần kiến thức cơ bản có:
  + Bài 1, bài 2 câu1và câu 2,bài 3 câu1
  để HS trung bình có thể đạt điểm 5 đến 6 .
  +Một câu hỏi vận dụng thấp : bài 4 để HS trung bình khá
  và HS khá có thể đạt điểm khá.
  +Và câu hỏi vận dụng cao: bài để phân loại HS giỏi.
  V.Ma trận
  VI Đề bài, đáp án và biểu điểm:
  Bài 1(1đ)
  Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với mỗi ý ở cột bên phải để được công thức đúng.
  Với x,y Q; m,n N.
  Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với mỗi ý thuộc bên phải để dược công thức đúng.
  Với x,y Q; m,n N
  1 ghép c 2 ghép f
  3 ghép a 4 ghép b 5 ghép đ

  Mỗi ý đúng cho (0,2 đ)
  Bài 2(3đ)
  Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý có thể)

  Câu1 (5,4 - 1,8 ).( - 0,75 )


  Câu 2


  Câu 3


  Câu 4
  Câu 1
  ( 5,4 - 1,8 ) .( - 0,75 )
  = 3,6 . ( - 0,75 ) ( 0,5đ )
  = - 4,8 ( 0,25đ)

  Câu 2
  ( 0,5đ )


  ( 0,25đ )


  Cõu 3
  Cõu 4
  O,25 d
  O,25 d
  O,25 d
  O,25 d
  O,25 d
  O,25 d
  Bài 3(2đ) Tìm x
  Câu 1  Câu 2

  Câu 1
  Câu 2
  0,25®
  0,25®
  0,25®
  0,25®
  0,25đ
  0,25®
  0,25®
  0,25đ
  Bài 4 (3đ)
  Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi là 22cm
  và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2;4,5.
  Gọi độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là a;b;c (cm) a;b;c 0
  Theo bài ra ta có:

  và a+ b + c = 22

  áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có:


  Suy ra


  Vậy ba cạnh của tam giác lần lượt là 4 cm ;8 cm;10 cm

  0,25đ
  0,5đ
  0,5đ
  0,25đ
  0,5đ
  Bài 5 (1đ)
  So sánh:  Ta có  Nên

  Mặt khác

  Vậy
  0,25đ
  0,25đ
  0,25đ
  0,25đ
  Chân thành cảm ơn đoàn và các đồng chí
  đã về dự buổi hội thảo.

   
  Gửi ý kiến

  ĐINH XÁ quê tôi