Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPTẢnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mrs. Hoa)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thời Tiết

  Thủ đô Hà Nội
  Hà Nội

  THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

  1 khách và 0 thành viên

  Đinh Tỵ thân yêu

  Một chút trong cuộc đời

  Con đường kỉ niệm

  TIỆN ÍCH ONLINE

  Kết nối yêu thương

  Đọc báo giúp bạn

  Thư giãn

  Đọc báo Online

  vui cùng ngoại hạng

  Vu lan nhớ MẸ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tran Huong Giang - Đinh Xá
  Người gửi: Đỗ Thị Hoa (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:43' 22-12-2009
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 172
  Số lượt thích: 0 người
  D?N D? Gi? L?P 7A
  Tiết 42:
  luyện tập
  TRầN HƯƠNG GIANG - ĐINH Xá
  Kiểm tra bài cũ:
  Câu 1. Neõu khaựi nieọm Daỏu hieọu?
  Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm cần tìm hiểu gọi là dấu hiệu.
  Câu 2: Tần số là gì?
  Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.
  Trắc nghiệm
  A
  B
  C
  D
  Kiểm tra bài cũ:
  Trắc nghiệm
  A
  B
  C
  D
  Kiểm tra bài cũ:
  Kiểm tra bài cũ:
  ? Tần số của 1 giá trị l g?
  ? Tìm số các giá trị khác nhau theo thứ tự tăng dần và tìm tần số của chúng.
  Tiết 42
  Luyện Tập
  Có nhiều cách lập bảng thống kê số liệu ban đầu
  Tuỳ theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra
  I) Chữa bài tập
  Bài tập 1 ( Sgk tr7) : Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp,số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường,số con trong từng gia đình sống gần nhà em...)
  Tiết 42
  Luyện Tập
  Lời giải:
  Để có được bảng này người điều tra
  có thể gặp lớp trưởng của từng lớp,
  đến từng lớp ,gv, sổ điểm.
  b) Dấu hiệu :Số nữ học sinh trong một lớp
  Các giá trị khác nhau của dấu hiệu :
  14; 16; 17; 18; 20;
  Tần số tương ứng :
  5; 3; 2; 5; 5
  Muốn kiểm tra dãy tần số trên có
  đúng không ta làm thế nào???
  Chữa bài tập : Bài tập 1 (sgk-tr7)
  Luyên tập :

  Bài tập 1
  Chọn câu trả lời đúng
  Dấu hiệu ở đây là gì ?
  1. Số học sinh
  2. Trường Trung hoc
  3. Số học sinh nữ trong một lớp
  4. Cả 3 đáp án đều đúng
  Bảng 7
  Bài tập 4
  Giá trị
  khác nhau
  Tần số

  Hàng ngang số 1: C¸c sè liÖu thu thËp ®­îc khi ®iÒu tra vÒ mét
  dÊu hiÖu gäi lµ sè liÖu……..
  1
  ? ? ? ? ? ? ?
  Điền cụm từ còn thiếu trong các câu sau?
  Hàng ngang số 2 : VÊn ®Ò hay hiÖn t­îng mµ ng­êi ®iÒu tra
  quan t©m tìm hiÓu gäi lµ ………..
  2
  ? ? ? ? ? ? ?
  Hàng ngang số 3 : Sè tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ (kh«ng nhÊt thiÕt kh¸c nhau)
  cña dÊu hiÖu ……. sè c¸c ®¬n vÞ ®iÒu tra
  3
  ? ? ? ?
  Hàng ngang số 4 : Mçi ………… lµ mét gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu
  4
  ? ? ? ? ? ?
  Hàng ngang số 5 : ………xuÊt hiÖn cña mét gi¸ trÞ trong d·y
  gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu lµ tÇn sè cña gi¸ trÞ ®ã
  5
  ? ? ? ? ?
  Trò chơi: Ô CHỮ
  Hướng dẫn tự học về nhà
  Về nhà học thuộc các khi niƯm và xem lại các bài đã giải tại lớp.
  Giải các bài tập :-bài 3-SGK
  Chuẩn bị tiết sau
   
  Gửi ý kiến

  ĐINH XÁ quê tôi