Hồn Việt

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Mời dùng Trà

Quà cô Bích Vân tặng

02i

VIOLET MỪNG XUÂN

Quà chị Tươi Nguyễn

Ôn thi Toán THPTẢnh ngẫu nhiên

Video_13cailuongEnglish.flv Violet_giao_luuloan.swf Thien_nguyen_viole.swf Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Nguoi_Ve_Tham_Que__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Be_nhay_nhu_nguoi_lon.flv Newyear20151.swf Images_31.jpg Tim_em_loan.swf Nhmoi.swf NEU3.flv Neu_em_la.flv DC_loan_BCKT.swf Thammyhanquocjwgiamgiadacbietmung831.jpg CUUNON_CHUC_TET.swf

Tài nguyên dạy học

Lời hay ý đẹp

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mrs. Hoa)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thời Tiết

  Thủ đô Hà Nội
  Hà Nội

  THÂN THƯƠNG CHÀO ĐÓN

  1 khách và 0 thành viên

  Đinh Tỵ thân yêu

  Một chút trong cuộc đời

  Con đường kỉ niệm

  TIỆN ÍCH ONLINE

  Kết nối yêu thương

  Đọc báo giúp bạn

  Thư giãn

  Đọc báo Online

  vui cùng ngoại hạng

  Vu lan nhớ MẸ

  Trò chơi Tiết 42 Đại số

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trần mạnh Hà
  Người gửi: Đỗ Thị Hoa (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:26' 21-12-2009
  Dung lượng: 897.5 KB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  T h ố n g k ê
  S ố l ầ n
  s ố l I ệ u
  b ả n g
  1
  ?
  C ộ t s ố
  5
  ?
  ?
  3
  ?
  2
  ?
  n

  trò chơi:
  giải ô chữ
  t


  s
  t n s
  1. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu ......
  2. Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu đúng... số các đơn vị điều tra.
  3. Mỗi ....... là một giá trị của dấu hiệu.
  4. .......xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.
  5.Trong trường hợp chỉ chú ý tới các giá trị của dấu hiệu thỡ bảng số liệu thống kê ban đầu có thể chỉ gồm các........
  4
  Hàng ngang số 1: C¸c sè liÖu thu thËp ®­îc khi ®iÒu tra vÒ mét
  dÊu hiÖu gäi lµ sè liÖu……..
  1
  ? ? ? ? ? ? ?
  Điền cụm từ còn thiếu trong các câu sau?
  Hàng ngang số 2 : VÊn ®Ò hay hiÖn t­îng mµ ng­êi ®iÒu tra
  quan t©m tìm hiÓu gäi lµ ………..
  2
  ? ? ? ? ? ? ?
  Hàng ngang số 3 : Sè tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ (kh«ng nhÊt thiÕt kh¸c nhau)
  cña dÊu hiÖu ……. sè c¸c ®¬n vÞ ®iÒu tra
  3
  ? ? ? ?
  Hàng ngang số 4 : Mçi ………… lµ mét gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu
  4
  ? ? ? ? ? ?
  Hàng ngang số 5 : ………xuÊt hiÖn cña mét gi¸ trÞ trong d·y
  gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu lµ tÇn sè cña gi¸ trÞ ®ã
  5
  ? ? ? ? ?
  Trò chơi: Ô CHỮ
   
  Gửi ý kiến

  ĐINH XÁ quê tôi